- - MOe KeCy xD

ThE EnD !!!

30. března 2009 v 18:04 | TeWuShI
CuZz thákže wám du oznámit že tenhle blog protě už nechám thak jak je... budu akorát obíhat SB awe to je šecko jsem totiž new blog thákže » tadýýýýýýýýýýýýýýýýý « thak se mějte děcka peace!!

>>>> 20.2.2009

22. února 2009 v 14:39 | TeWuŠ_k4
ahOJkÝÝ thÁk wÁm sEm dU pOpsAT kOncErT xD !! ThÁÁkže DO PrahY smE vYjElI kOleM 10:00 H xD ... cEstA tRwalA asI 2,5 H ... phÁk dYŽ SmE dOjeLI Na LetŇanY thÁk smE ŠlI nAkuPOWaT *yahoo* xD KouPIlA sEm sI 2 trÍČa ... K ObĚdU sEm mĚlA PizzU *in love* xD xD nO.. A phÁK SmE šLi uŽ nA mEtrO .. jElI sMe 10 ZastÁwEK xD VysToUpilI A ŠlI nA tRamWaJ (3 ZasTáWkY) uŽ sE bLÍŽilA 6 hOdInA thÁk sMe Šli uŽ nA FolImAnKU !! přeD WcHoDeM cElkEm dOsT lidÍ xD phÁK smE Se cPaLi DOWnItŘ xD dyŽ uŽ sME bYlI thAm thÁk nIkdE nIkdO poStĚ žÁdnEY nÁwAl nIC xD aWe phÁk sE tO zAplNilO hLaWA nA hLawĚ aWe mY smE bYlI sKorO WepŘedU a wIdĚlI sMe takY cElkEm fAjnĚ xD .. PředKaPelA sE mEnowAlA AIRFARE hrÁlA cElkEm dObŘe aWr mĚlA 0,5 H ZpoŽděNí xD ZahrÁlA asÍÍ 5 pÍsNIčeK a phÁk uŽ thÁm pŘiŠlI RasMUS s 1 H ZpodĚnÍ aWe OmlUwIlI sE thÁk cO xD hrÁlI uPe mrtĚ nÁdhERnĚ prOstĚ tO bYL mŮj nEjlEpŠíí dAy W ŽiwOTĚ !!!!!
dÁm wÁm sEm 3 fOteČkY mOOtS jicH nEmÁm jElikoŽ mmÁm spÍš wIdEa a nEcE sE mI tO dÁwAT nA yOuTuBe xD :o)
19.2.2009

19. února 2009 v 14:19 | _TeWuŠ_k4_<3
cUzZ lidI :-* dlOuhO sEm nIc nEpSaLa thÁk thO dU nApRaWiT ;o) ZejTrÁÁ jEdU kOneČnĚ nA kOncErT tWl uŽ sEm nEskÁ nEspAlA xD phÁák wÁm sEm nApÍŠu jAkÝ tO bYO a mOŽnÁ bUoU I fOteČkY xD .. A ÍnÁČ bUu zAsE mĚniT dEzZ jElikoŽ sE Mi tenhlE uŽ nElÍbÍ xD thÁÁkže sE dU nA cHvIlkU zAbAwIT pHAa :-*

<<< lOl xD >>>

31. ledna 2009 v 20:55 | _TeWuŠ_k4_<3 *yes*
AhOY ThÁkŽe DlOOuhO JsEM sEm NiC nEpSaLA :o( Se mI nĚjAk NecHtĚlO MÁm tEďkA MooOtS PRáCe S TexTaMA xD...KonCeRt sE BlÍŽí A UŽ zAČínÁm MíT DePkU Že nEuMiM ŠecKy TeXtY NaWÍc DaLi do pROdEjE neW SÉrIi vSTuPEnEK TÁkŽe bUe ZŘejmĚ nArwÁnO xD nĚjAk To pŘeŽijU ;o) lOl A Co VYsWědŠEnÍ U Mě 4 Z dĚjÁku :'( AwE InÁČ cElkem GjUT xD......NÉsKa aSI cHcÍpnU xD SeStrA si TEďKa pUsTilA FerDu mRaWenCe OMG :o/ sEm si O5 pUsTila ThE rasMuS A tO nEpoMahÁ tAg uŽ nWm xD RadŠi ObĚhnU SBííNkA A PaG Nwm mOnÁ eTě nĚco PŘidÁÁm ;o) TaG cUzZ :-*

→→ WiTh UrbI x)

18. ledna 2009 v 20:04 | _MrS.LiNkiN_x)
AhOJkY tHááK a o5 sEm nAPíŠu pŘůBěh ČEreJŠKa A dNeškA :) tHÁkŽe ČerA WEnKu S UrBi xD MrtĚ Řiť JaK tAkY jInÁk žE?? xD posTĚ dEm K dOmInU (PizzEriE) No.. ÁÁ A tAm tO uPe kRáSn2 WonĚlO pIzzOu *in love* ThÁkŽe sMe sE tAm zAsTawIlI a ''ČuchAlI'' Nj.. sMe PostĚ trApkY aWe tO nEreŠtE xD A phÁk sMe Šli NA hEČmAndU (DolnÍ SÍdLIŠtĚ) A tzAm sTÁlo nA parKoWiŠtI aUtO S nÁpiSeM ''JezDíM dObŘe nAloŽenÝ'' A bYli nA nĚm ObrÁzkY pÁrků xD No PosTĚ Lol xD A nÉsKa WenKu s aNdYsKoOU ztAkY mRtĚ pRcKaa...xD PosTě WěTeW nO..xD xD

OMLUWA!

17. ledna 2009 v 11:44 | _ MrS.LiNkiN _x)
áHoY ZlaTíšKa tHáK 1. sE wÁm mOooTS OmlOuWÁm aWe TÁtA mI WzAl nEt :( ... tHák mI tO plSkOo OdPuŤtE :) A 2. jAk sEm sE nUdIlA tHáK sE uDěLalA nEw dEsInG xD ThÁkzE Si s TiM dU tEdkA vYhRáT :) tHáK pHÁČkOo =*

○○ HlÁseQ pWoSiM ○○

10. ledna 2009 v 21:14 | _MrS.LiNkiN_x)
HlÁsNěTe pWoSiM pWo mĚ tAdY jE tHo pWo mĚ mOotS dŮlEŽitÝ ... sEm Tam jAkO _MrS.LiNkIN_x) MoCkOo wÁm dĚkUJuu..:-*

→→ LoooL ←←

10. ledna 2009 v 21:09 | _MrS.LiNkiN_x)
AhOJiK zlATíšKA :-*.. TaG DloUUhO sEm tAdY nEbYlA :( thÁák tO nesKÁ nApRaWim ;o) inÁČ ČerA ByL mRTě hUsteJ dEn zaČalO tO u ŠíŠinDy dyŽ sMe sI dĚlAlI K oBĚdU hRaNolKY postĚ ByO nAsH tAm 6 (AnDysQa,WiWa,ŠiŠinDa,jÁ,Wíťa a FolAS) xD A jEnoM 2 UmĚlI uDěLaT hRanOlkY w tROubĚ xD AwE nAkOnEc ByLi cElkEm DoBrÝ xD ... No.. POtOm sMe Šli uŽ jEnOM jÁ A AnDy wEn A Šli sMe kOlEm BaRáKu kDe bYdlÍ HerMaFrOdIT xD (tO bY BylO nA dLouuHo)xD A pŘed tIm bArÁkEm sTál nĚjAkEj kLuk A poStĚ nÁm ŘeknE '' ČaW hOlkY!'' → NeChÁpEm...xD tO jE jEdNo xD PoTom dEm Na pŘecHoD A kLUcI Z aUtA nA nÁs ZaČnOU ŘwÁT '' ČaW kOČkY!'' → o5 NecHáPeM xD A nAkoNeC dEm dO tEscA A ZasE nApRoTi nÁmA dOu 2 KlUCi A zAsE '' ČaW HolKy!'' → oo5 NeChÁpEm posTě nWM tO sE ŠicHni kLuCi zBLáZniLi kŮlI wAlEnTÝnOvI bO cO? xD ______________ A nÉskÁ sE dĚlo nĚcO poDobnÝhO KecAlI sMe s UrBaNČoU A nĚkDo nA nÁs zAčNe nĚcO ŘWÁt xD A U sK8sHoPU sTojeJ dWa kLUcI A ČumĚj nA nÁsH jAk PÉÉrO Z gaUČe xD PoToM dOu kOlEm nÁsH A nOrmÁlnĚ pRoJdOu ... tAg kEcÁmE dÁl xD... WohlÍdNeM sE A tY kLUcI dOu zAsE nAzpAtEk xD A tEn jEdeN do nÁsH WrAzÍ xD A paG sE aSiK 10x WoToČí PoStĚ hAlUZ xD xD DoUfÁm Že tO sAmÝ neBuE I zEjTrA xD

→ NFM uŽ nereŠim xD

7. ledna 2009 v 20:29 | _MrS.LiNkiN_x)
AhOJKy thÁk ČerA sEm nEmOhlA nA kOpm :( tAg sEm nEpŘidAlA ČlÁnkY .... nÉsKa bYl MrtĚ hUsTEj dEn o5 WiTh → AnDysQa A UrbI xD MrtĚ pRckA s nĚmA xD .. jOu A uŽ mÁmE wE ŠkolE kOneČnĚ tY lawIcE xD mrtĚ pEkNÝ A sou ŽluTý xD... A iNÁč jAk To dE u wÁs?_xD...Jou A eTě nĚcO sEm w daLŠím kOlE SoNcelEbRiTa :) mŮžeTe pWo mE hLÁsnOut PlsKoo TadY (clik) sEm tAm jako _MrS.LiNkin_x) ..MooTS wÁm dĚkUjuu!!:-*

→ SpŘÁteLíŠ ? :o)

5. ledna 2009 v 18:44 | _MrS.LiNkiN_x)
AhojkY thÁk jhEstlI cEtE nĚkDo spŘÁtElIT tHáK wYpLŇtE:
1. NicK
2. BlOg
3.cO nA dIpLOmEq? xD
4.DyŠtAg si mĚ pŘiDat xD
Ps: na mY bLoG mUsÍš ChOdit Aspoň jEdNOu zA TejDEn :o) → aWe nEnÍ nUtNÝ

→→ schOol??

5. ledna 2009 v 18:04 | _MrS.LiNkiN_x)
AhOJkY tHÁk jAkEj Byl 1. dAy wE sChOOl ?_xD U mĚ thO cElkEm ŠlO__ awE tY lAwIcE EtĚ nEmÁmE
:( AwE sNad bUoU_xD inÁČ nA tĚlÁku cElkEm řIť wItH → ŠíŠa,AnDysQa,WiWuShkA A jÁ xD nJ PostĚ pArTíčKa Žj..__NorMáLnĚ smE zAsdE nEcViČlI Žj.. A sEdlI sMe sI na tAkoWý MoliTaNy xD A POsLoUcHaLi MuSiC <3¨A sAmozŘejmĚ zaČalI zpÍWaT__xD

○○ MENU ○○

3. ledna 2009 v 20:14 | _MrS.LiNkiN:x)
AhOJEc tHák JaK sE wÁm lÍbÍ mOjE nEw MeNu ?xD DoUfÁm ŽE AspOň TrOŠkU JeLikOŽ sE S Tim S*r* xD cElEj dAy (No aŽ nA tO Že sEm ŠlA o5 Wen xD)__DetAiL__WenKu snĚHu JaK kRáWa MrtĚ nA p*Č* xD nO tO E JeDnO xD___A cO wY InÁč JÁk sE wÁm cE dO ŠkoLy xD __ mĚ ÚbEc nAwÍc tŘídnÍ ŘíkAlA Že sI nApÍšeM ČtWrtLeTkU tákŽe sUpEr :o( AwE zAsE dOsTanEm nEw lAwICe ÁsPoň nĚcO xD tAg pHÁČkOO dU pŘidÁwAT ČlÁnkY xD__ A nEzApoMeňtE hLasOwAt :o) (clik)

→→TARZAN xD ←←

2. ledna 2009 v 21:14 | _MrS.LiNkiN_x)
AhOJkY ThÁk TenHlE wObrÁzEk sEm PoStĚ mUsElA SeM dáT ___xD POStĚ W jEdNoM ČlÁnkU SeM pSaLa Že cEmE s KáMošKaMa UDěLaT Z jEdNEj UrČenEj OSoBY ŠamPoNkA xD__TeN ČlaNeQ → tu!
No.. A jÁ ŠikUlQA Že?_xD nAŠlA pRaWoU poDoBiZnU ToHo ''TaRzAnA'' xD AkorÁt tO nEnÍ pUnkEr AwE sK8ák__DetAiL__xD A mÍsTo ToHo hÁrA mÁ dReDy__DÁlŠ9 dEtAiL__tO E fŮk aWe iNáč cElEj WoN xD→žj WiWuShKo A AnDysQo? ___xD

→→LooooL Day →→PiWkÁÁ

2. ledna 2009 v 20:09 | _MrS.LiNkiN_x)
AhOjkY ThAk NÉskÁ MrtĚ LOl DaY_xD_WiTh _ aNdYsQa xD Nj.. zNÁmÁ osObA xD PostĚ thO fAkT nEmĚlO cHyBu AnDysQu nApAdLo Že wEZme 2 piWkA tAg jE tEa WzALa A Šli smE nA TrIbUnY → NeJ mÍsTo W UNO___xD No A paG sMe jAko tĚli jÍT nA RiGuLi → 2. NeJ mÍstO W UNO xD JeNomŽe pO tOm sIlWesTrU etĚ vŠecHeN ChLaSt nEwyPrcHAl xD THÁke sMe sE cElkEm sLuŠnĚ MoTalI xD No.. AnDysQa sE nÁm zAmIloWalA dO lAMpY xD A jÁ Sem dĚlAlA na FoTbaliŠTi OsUdOwÉ oSmiČkY xD nO CoMMEnT! xD_____________________

→ → xD

2. ledna 2009 v 14:04 | _MrS.LiNkiN_x)
AhoJkY TaGŽe mOtS WÁm dĚkUJuu Že sTE pWo mĚ hLAsowALI :-* UŽ jSEm W 2.KolE tAg EtĚ jEDnou pWosiM mOtS AbYsTE hlÁsLi I PODrUhÝ xD → clik
MoTs DĚkuJuu..VŠem! A UDěLáM wÁm zA tO dIplOmEQ ;) xD

••> SiLwEsTr xD → lol xD

1. ledna 2009 v 20:09 | _MrS.LiNkiN_x)
AhOJEc TaG DoUfÁm Že Se TaPeTkY lÍbĚj xD___ A inÁČ jE pO sIlWeStrU tHáÁQ sE PocHluBTE Co sTE VyVÁdĚlI xD____ JÁ sEm Se CeLkEm dÓsT WoŽrAlA A nAWíc SeM MÁleM WoDlETěLa s rAChEjTlÍ nO.. POsTĚ tO TaM ŽilOo_xD RÁnO _(A eTĚ tEdkA ) _KoCoWiNa JaKoo sWiň xD _ PaLIcI aNi nEcEjTiM ( vLastnĚ jOU ÁÁŽ MooC xD ) No.. NIC TaG nEsKa uŽ ČlÁneK NePŘidÁm ___AsIk___ xD TaG pHÁČkoO JOu a eTĚ nĚcO mÁm nEw SBííNkOo :P ThÁÁkŽe TaDy → (clik)

→→ _ DnÉŠeQ → LoooL xD

30. prosince 2008 v 19:49 | _MrS.LiNkiN_x)
HeY lIdI thÁkŽe NeskÁ mRtĚ lOl dAy WiTh → WiWuShKa ,, AnDysQa _ MrtĚ mAZÉC S nĚmA hLaWNĚ tY hlÁšKy xD ''TarZaN W řÍšI dIWů'' PřeZdíWkA pWo jEdnU osObu Z kEReJ cE AnDy UdĚlAT šamPonkA xD I dyŽ U nĚj jE tO vYloUČenÝ xD s tIm jEhO rOŠtí sE uŽ nIc uděLaT nEdÁ xD_ No.. PoStĚ hOlkY → MTmR A AnDy ZejTrA kOUkEj tOhO VyTÁhNOuT cO nEjWiTS JasAn! xD

PS: WiWuShkA → NeW sBííNkO TaG sE UrČo JUknI →( cLiCk)

SILwEStR

30. prosince 2008 v 13:49 | _ MrS.LiNkiN _x)
CaWkY ZlaTÍšKaa_TaG KOnEČnĚ Je zEjtRa sIlWeStr _*Yahoo*_Co BuEtE DĚlAT jÁ dU nA KalBu kE kÁmoŠůM :P_To bUe mRtĚĚ mAzÉc sE uŽ nEmŮžUu dOčkAt_xD Se ZasE WoŽeru JááK sWiň xD_ JaKo dYcKy Žj..._ TaG sI tEN ZejtŘeK UŽijTE A HooDnĚ ŠtĚsTí dO nEw YeAR _ xD TaG pHÁČkOo _ :-*

••• New DesInG? •••

20. prosince 2008 v 14:09 | _MrS.LiNkiN_
AhoJkY JeLikoŽ Se Mi tEnhLe DeSinG mOC NelÍbÍ TaG Mi pOrAdtE jEstli mÁm udĚlAt nEw DesInG_HlasUjTe pLsKoo W anketĚ... KuJuu..:-*

W*Á*N*O*C*E

17. prosince 2008 v 20:10 | _MrS.LiNkiN_
AhOJkY ZlAtÍškA...WáNocE Se bLÍŽÍ ThAK WÁm WŠeM PŘeJu HoooDnĚ dÁrKů pOd StrOmeČkEm a HOdnĚ ŠtĚstÍ dO nOwýhO rOkUu.. A dO kOmentŮ mI nApiŠtE cO si pŘejeTE A cO dOsTanEtE OukEy??xD JÁ dOstAnU kYtaRu(nAŠlA sEm Ji We SkŘínI xD) A mOŽNá NeW MobL a Jako bOnuS POjEdU nA kOncErt THE RASMUS *in love* TaG nFm No..xD
 
 

Reklama
Reklama